Hvad er restgæld?

Restgælden er det beløb du kan indfri lånet til, hvis du altså har pengene til det. Med andre ord, så er det så meget du skylder på lånet. Der er nogen forskellige ting der påvirker restgælden i både positiv og negativ retning.

Renterne tilskrives restgælden, og øger dermed det beløb der skyldes, hvor i mod ydelserne på lånet er med til at nedskrive restgælden. Hvis man gerne vil beregne restgælden, så kan man på en ikke helt nøjagtige måde gøre det ved at lægge alle ydelserne sammen, fra den gang man stiftede lånet og til nu, og så trække det fra hovedstolen på lånet. Det er dog ikke helt resten gælden, fordi der jo som sagt tilskrives renter til lånet.

Det er dog en mulighed for at se hvor mange penge man egentlig har / skal betale i renter, hvis man trækker det beløb man har fået du af sit regnestykke fra den oplyste restgæld, så har man de renter der er tilskrevet restgælden.