Guide til at optage kviklån, som et lån uden om banken

 

Er du i tvivl om hvilke muligheder der er for at optage et lån i dag? Her vil vi forsøge at skitsere, så nøjagtig og lettilgængeligt som muligt, hvordan det er dig muligt at optage et lån, der ikke lader dig være afhængig af en specifik bankinstans.

Dette vil tage form af en beskrivelse af et såkaldt kviklån, der henvender sig til personer, hvis økonomi af den ene eller anden årsag skønnes for utilstrækkelig. Dette værende i forhold til faste udgifter, forbrugsforhold, eller investeringsmæssige hensyn. Gælden, som et globalt og allestedsnærværende fænomen, vil derfor optage os en del i det følgende, foruden de specifikke juridiske forhold, og de praktiske hensyn, der gør dig som moderne forbruger i stand til at låne.

Hvad er kreditvurdering og er det muligt at optage lån uden hensyntagen til denne?

Kreditvurdering, undertiden også benævnt som kreditværdighed, er et økonomisk fagterm, der fungerer som en officiel målestok for låntageres evne til at optage og tilbagebetale en given pengemængde, der udstedes af den pågældende lånudbyder – navnlig banken. Kreditværdighed betegner således de væsentlige økomoniske forudsætninger, der skal være til stede, for at en succesfuld og juridisk gyldig transaktion mellem banken og bankens kunde, kan finde sted. Mere specifikt vurderes – eller i statistiske termer, måles – kundens fremtidige økonomiske formåen, ud fra de konkrete aktiver og passiver, som kunden besidder.

For at lånet formelt set skal kunne betragtes som ansvarligt – og dette er altid bankens ansvar, da det er dem som juridisk sanktioneret institution, der har prærogativet i forhold til at printe og udstede penge – skal det altså kunne vurderes, om den balance af aktiver (genstande der kan omsættes til penge) og passiver (dét, som du for øjeblikket kan, eller for fremtiden skal bruge med henblik på tilbagebetaling) er af en sådan beskaffenhed, at det med rimelighed kan vurderes, at du kan tilbagebetale lånet.

Dette er altså den normale procedure, som du skal gennemgå, hvis du som kunde i en bank, ønsker at optage en lån. Du kan dog sagtens kan låne penge på anden vis –og dette uden kreditværdighed. Dette er hvad der kendetegner kviklån. Måden hvorpå dette foregår, udpensles i de kommende afsnit.

Hvad vil det så sige at låne uden kreditværdighed – og hvad er et kviklån?

At låne uden kreditværdighed, som vi skal se, betyder i al sin enkelhed, at de krav som en bank normalvis ville stille i henhold til de nævnte aktiver/passiver, som udgør din samlede personlige økonomi, ikke vil blive taget i betragtning. Du skal derved ikke stille noget i pant eller bevise, at du har en vis tilbagebetalingsmulighed ud fra gennemgåelse af dit personlige budget. Dette fører os til dét primære alternativ, som for tiden er i høj kurs, så at sige.

Dette består i de forskellige udbydere på det finansielle marked, af hvilken bankerne traditionelt er del, som kendes under den efterhånden stabile betegnelse kviklånsudbydere. At være kvik forstår man, som noget der relaterer sig til vid, og sjældent til hastighed. Disse to karakteristiska behøver dog ikke nødvendigvis at være uforenelige i denne sammenhæng. Et kviklån er nemlig på den ene side et hurtigt optaget lån, der giver dig en hurtigt adkomst til kapital, og samtidig beror på det ofte på en vis omhu fra især låntagers side, om fordelene ved at optage et sådant lån. Men hvordan fungerer, rent praktisk? – se evt. Lånet, for en god gennemgang.

Hvad det indebærer at optage et kviklån

Lån penge med kviklån, og slip for udtrættende procedurer. Sådan kunne en annonce lyde. Det allervæsentligste at forstå, hvis du påtænker at optage et sådant hurtigt og behændigt lån, er de ganske ændrede forhold, du som låntager står over for, set i forhold til det traditionelle banklån. Kviklåndudbyderne er, ligesom bankerne, private virksomheder, og som sådan tjener de deres profit på at opkræve rente.

Hvor bankerne vil inddrage dine egne værdier, som du har sat i pant, hvis du ikke tilbagebetaler i tide efter den gældende lånekontrakt, er der ganske andre forhold gældende hos kviklånsudbyderne. Her skal du regne med, at det er dig som forbruger, der må vurdere virksomheden, dvs. den eller de pågældende kviklånsudbydere, med henblik på at fastslå de konkrete krav som de stiller for tilbagebetaling, og derved hvor meget gæld du på sigt har råd til at akkumulere.

Naturligvis forpligter du dig, ligesom hos bankerne, til rettidig betaling, men via den stadige tilførelse af kredit fra én eller flere kviklånsudbydere, er der mulighed for at låne penge fra én udbyder med henblik på at tilbagebetale en anden. I det næste afsnit skal vi se på, hvilke økonomiske konsekvenser dét så kan have.

Lån med måde, og undgå at ende som gælds slave

Måden hvorpå du ansøger om lån hos én af disse udbydere, foregår via ansøgninger, som stipulerer nogle generelle kriterier for den lånekontrakt, du og virksomheden eventuelt vil skulle samtykke til. Her sømmer det sig at nævne, at nok udstedes langt de fleste kviklån som forbrugslån (og disse, hvis beløbene ikke overstiger 5000 kr. betegnes som regel som et mikrolån), men det er også muligt at indgå en kontrakt med en kviklånsudbyder, med henblik på at opnå en kassekredit.

Det er dog i alle henseende en væsentlig omstændighed, at den formelt set større frihed til at optage et lån hos en kviklånsudbyder, kun kan siges at gælde ceteris paribus – alt andet lige. For især den øgede mulighed for at optage forbrugslån, nøder den pågældende låntager at tage højde for de mange krav, som de forskellige lånekontrakter indbefatter. Eksempelvis kan man ganske nemt geråde i uoverskuelige gældsbyrder, hvis man ikke har styr på de basale begreber, som indgår i kontrakt. Debitorrenten, Årlige omkomstninger i procent og kreditomkostninger er væsentlige begreber her, som vi afslutningsvis vil komme ind på.

Læs det med småt

Debitorrenten er den samlede betegnelse for det totalbeløb, dvs. det oprindelige lån inklusive renter på selve renterne, som du ender ud med at tilbagebetale. Årlige omkostninger i procent (ÅOP) betegner de procentmæssige totalomkostninger, der er forbundet med lånets optagelse, beregnet i forhold til omfang og løbetid – heri indbefattet tilbagebetaling af renter. Det udgør derfor det primære sammenligningsgrundlag for forskellige udbydere, og er derved yderst væsentligt at have in mente. Kreditomkostninger giver dig samme numeriske overblik over de totale omkostninger, blot udtrykt i en anden værdi, navnlig kroner og ører. Hav derfor som minimum disse tre nøglebegreb for øje, når du låner, foruden din sunde fornuft.

Om Spumanti 57 Articles
Når man varetager rollen som økonomisk rådgiver, har man et stort ansvar i forhold til dem der har søgt hjælp hos en og deres personlige økonomiske situation. Det er derfor vigtigt, at man ved hvad man laver og er i stand til, at forstå hvad der er bedst for ens kunder, både på en kortsigtet og langsigtet plan. Drømmen om at hjælpe andre med deres økonomi For Tim Petersson startede ønsket og drømmen om at hjælpe andre med deres økonomiske situation, hos hans nærmeste. Tim har igennem mange år, hjulpet til med at lave budgetter og forbedre hans nærmestes økonomi. Her har han fået en masse erfaring når det kommer til, hvilke budgetelementer der kan spares på og hvor der kan reduceres, så der kan komme balance i budgettet. Igennem dette har Tim lavet en spare-øvelse. Denne går ud på at spare 500 kr. om måneden. Det er en måde, hvorpå man kan skabe motivation til at forbedre ens økonomi. Siden 2009 har Tim hjulpet med budgetter og økonomiske beslutninger. Han har derved ramt 10 års erfaring. Erfaring er absolut et must i denne henseende. Man behøver ikke være bankrådgiver for at give gode økonomiske råd Oprindeligt ville Tim gerne have været bankrådgiver. I den stilling kan man hjælpe mennesker meget i deres hverdag. Men man behøver ikke være bankrådgiver, for at kunne give gode økonomiske råd. Da bankrådgiveruddannelsen aldrig var det Tim, valgte at springe ud i, har han valgt at gå selvstændigt til værks. Derfor kan du på denne side få hjælp og rådgivning til din økonomi. For mange kan det være en lettelse, ikke at skulle forbi banken når der er knas i økonomien. Her på siden, kan du være helt rolig. Det med at være i øjenhøjde med sin økonomiske rådgiver, gør både oplevelsen mere tryg og formenligt også lettere at tage teten på. Når det kommer til realkreditlån og boliglån Tim har den holdning, når det handler om et realkreditlån, er det kun optimal løsning. Denne består af afdrag og dernæst en fastsat rente. Sagen er den, at selv hvis renten i mange år har været lav og stabil, betyder det bestemt ikke, at det er sådan det forbliver. Stiger renten pludseligt, kan det betyde en knap så sjov tur i den finansielle rutsjebane. Det kan altså være meget usikkert økonomisk, ikke har have en fast rente på et realkreditlån. Få hjælp til at komme ud af RKI RKI er for mange et mareridt de ikke kan vågne fra. Det kan føles som en sort sky der følger med en over alt. Det gør livet surt for mange. Har du mistet overblikket, har du svært ved at finde hoved og hale i din gæld og hvornår du kommer den til livs? Så kan du være helt rolig ved at søge hjælp hos Tim. Tim har hjulpet mange ud af RKI. Dette har han gjort på den måde han mener er mest rigtig. Nemlig, at få gælden afbetalt. Han hjælper dig med at skabe et afgørende overblik, så du kan tage tyren ved hornene og slippe definitivt af med den sorte sky. Tim har ikke forbindelser til RKI. Han kan derfor ikke påvirke deres arbejde. Men han kan hjælpe dig til at komme ud af RKI på den bedst mulige og hurtigste måde muligt. Dette har Tim før gjort ved at se privatpersonens økonomi igennem og dernæst forhandle med kreditorer. Særligt, det at forhandle, kan være svært for vedkommende der har gælden. Det kan virke grænseoverskridende og holde en fra at søge en mulig forhandling. Det er en stor og afgørende hjælp for mange.